Här är jag & IC S*RausHöjden's Kishti (SBI b)

Hej alla kattvänner!

Jag heter Lena Ekström och föder upp Helig Birma under stamnamnet RausHöjden's.

Min uppfödning är inregistrerad i SVERAK. Bor gör katterna, familjen och jag i Skåne, i en stad som heter Helsingborg.
Mitt katt- och djurintresse ligger i generna,

född och uppvuxen som jag är på en gård med många katter och andra djur.
Min första raskatt köpte jag 1982, det var en brunmaskad Burmaflicka ''Isabell''.

När jag som förstagångs utställare, ställde henne i Malmö, såg jag en mycket vacker katt och jag blev

blixtförälskad i "En Helig Birma" Det kom att dröja till 1989 innan jag blev ägare till denna underbara ras.

Hon hette Hassellidens Tabby Tridi (SBI n21) och på sommaren 1990 kom Alfons (SBI a21).

Min första kull hade jag 1991, två bruntabby kattungar. Så har åren rullat på och katterna och kullarna blivit fler.

Mitt intresse för denna ras har bara blivit större och större.
Med ödmjukhet ser jag i dag hur mycket det finns att lära om våra katter och uppfödningen av dessa.

Vi uppfödare har ett stort gemensamt ansvar gentemot den ras vi föder upp.

Samarbete och öppenhet oss emellan måste vara en självklarhet, så att vi i många år

framöver kan glädja oss själva och andra med friska, sunda Birmakatter.

Har du en gång lärt känna en Birma är du frälst!

  - - - - - - - - - -  

S*Raushöjden's Bästa uppfödning i Sverak kategori 1. 2018
58 p

  - - - - - - - - - -  
S*RausHöjden's Bästa uppfödning i BIS Birmasällskapet. 2015
S*Raushöjden's 2:a Bästa uppfödning i Sverak kategori 2. 2015
S*Raushöjden's 2:a Bästa uppfödning i Sydkatten kategori 2. 2015
  - - - - - - - - - -  

S*RausHöjden's Bästa uppfödning i BIS 2010
S*RausHöjden's 4:e Bästa uppfödning i Sverak 2010
S*RausHöjden's Bästa uppfödning i Sydkatten 2010

  - - - - - - - - - -  

S*RausHöjden's 2:a Bästa uppfödning i Sverak 2009
S*RausHöjden's Bästa uppfödning i BIS 2009

  - - - - - - - - - -  

S*RausHöjden's Bästa uppfödning i Sverak 2008
S*RausHöjden's Bästa uppfödning i BIS 2008
S*RausHöjden's Bästa uppfödning i Sydkatten 2008

  - - - - - - - - - -  

S*RausHöjden's Bästa uppfödning i BIS 2007
S*RausHöjden's 4-de Bästa uppfödning i Sverak 2007

  - - - - - - - - - -  

 S*RausHöjden's Bästa uppfödning 2006 i BIS
S*RausHöjden's 4:e  Bästa uppfödning i Sverak 2006

  - - - - - - - - - -  

S*RausHöjden's Bästa uppfödning I BIS 2003 , 2004
S*RausHöjden's  4-de Bästa uppfödning i Sverak 2004

  - - - - - - - - - -  

S*RausHöjden's Bästa uppfödning i Birma Sällskapet 2003
S*RausHöjden's 3:dje bästa uppfödning i SVERAK 2003

  - - - - - - - - - -  

S*RausHöjden's 2:a Bästa uppfödning i Birma Sällskapet 2002
S*RausHöjden's 3:e Bästa uppfödning i Sverak 2002

  - - - - - - - - - -  

Min första kull

Mamma till kullen var Hasseliden´s Tabby Tridi, SBI n21 och pappa var Alfons,SBI a 21

Stolt mamma med kattungarna S*RausHöjden´s Amy (n21) och S*RausHöjden´s Amadeus (n21)